01
نمونه کارهای پیجکیت

برنامه تلویزیونی فاز

وبسایت برنامه تلوزیونی فاز فرزند ایران زمین که به سفارش سازمان اوج کودک و نوجوان طراحی و پیاده سازی شد.

رنگ خدا

وبسایت موسسه آفرینش های هنری رنگ خدا که که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در فضای وب فعالیت خود را آغاز کرده است.

وبسایت اتحادیه دام

وبسایت اتحادیه دام و کشاورزی استان اصفهان که به سفارش این اتحادیه با طراحی منحصر به فرد پیاده سازی شد.

وبسایت شرکت ایمن ریف

وبسایت شرکت ایمن ریف آریا که به سفارش گروه صنعتی ریف با طراحی دینامیک و پیشرفاه پیاده سازی شد.

--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->